Audio của sách Hack não 1500 từ tiếng Anh

Các bạn dùng một trong các link sau để tải. Hãy xem hướng dẫn tải ở đây nhé. 

KHÔNG CẦN TẢI CẢ 4 vì 4 link như một. 

Chỉ có thể tải bằng máy tính, không tải bằng điện thoại được. 

Hoặc tải và nghe online bằng app của Zing cho điện thoại

Phương pháp sử dụng sách

Hướng dẫn tải file nghe trên điện thoại

Hướng dẫn tham gia nhóm học viên sách 

Hack Não 1500 Từ Tiếng Anh

TẢI ỨNG DỤNG VỀ ĐIỆN THOẠI