Audio sách Hack Não 1500 từ tiếng Anh

Các bạn dùng một trong các link dưới đây để tải. Hãy xem hướng dẫn tải ở video này nhé. 

KHÔNG CẦN TẢI CẢ 4 vì 4 link như một. 

Những link này là file nén. Chỉ có thể tải về bằng máy tính, không tải bằng điện thoại được. 

Muốn tải audio về điện thoại bạn xuống phần dưới nhé :D

Hoặc tải và nghe online bằng app của Zing cho điện thoại

Phương pháp sử dụng sách

Hướng dẫn tải file nghe trên điện thoại

Hướng dẫn tham gia nhóm học viên

Hack Não 1500 Từ Tiếng Anh

TẢI ỨNG DỤNG HACK NÃO VỀ ĐIỆN THOẠI